Universidade de Santiago de Compostela - Fac. de Ciencias da Educación

Icono de ubicacion

Campus de Santiago
Santiago de Compostela - Coruña, A - ES - España
C.P: 15782

Icono de telefono

881812858

Icono de ubicacion

sepiu.santiago@usc.gal

Listado de horas para esta sala

Horas Estudiantes
4 Luis
4
4
4
4
4
4
4
4 Ramón
4 Marta
4 Alicia Sara Morano
4
3
4
4
4
4
4
4 Luis
2 Ainoa Miguelez
4 Marta
4 Sara
3 María
2 Ainoa Miguelez
4 Marta
4
4
4
4
4
4
1 Ainara
4 Ramón
2 Ainara
4
1 Laura
2 xiao
4 Marta
4
4
4 Marta
4
2 Mar
2 Carmen
4 Ana
2 Uxía
4 Diego
4
4 Marta
2 xiao
2 Áurea
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
2 Uxía
2
4
4
4 Marta
4
4 Marta
4
4
1 Marta
4 Ana Cabezas
4
4
4 Marta
4 Iago
4 Marta
4 Marta
4 Mluisa
4 Marta
4 Marta
4 Marta
4 Marta
4 Alicia Sara Morano
4 Alicia Sara Morano
4 Fatima
4 Fatima
4 Cristina
4 marta
4 Lua
4 oscar
4 lua
4 candela
4 patry
4 ana
4 noa
4 iria
4 carla