DOAZÓN SALA 0

As Olimpíadas de Estudos Solidarios pretenden educar aos mozos nos valores da solidariedade e da responsabilidade social, dándolles a coñecer as realidades socioeconómicas e políticas das poboacións máis desfavorecidas e dándolles a oportunidade de vivir activamente estes valores.

É importante entender que o principal obxectivo da Olimpíada Solidaria de Estudos non é recadar fondos, xa que os estudantes non dan cartos. A finalidade da Olimpíada Solidaria de Estudos é ante todo educativa: trátase de fomentar que a mocidade adquira actitudes e comportamentos solidarios.

Ademais de estudar nunha aula presencial en todo o territorio nacional, esas horas de estudo monetízanse grazas aos nosos patrocinadores e colaboradores e as doazóns solidarias á Sala 0, irán directamente para axudar ás vítimas da guerra, facilitando o acceso ao aloxamento en vivendas, prestando atención psicolóxica a nenos e familias en idade escolar, material de acollida, calefacción e medios de transporte escolar.

Fai a túa doazón!

Cancelar